Traktoriurakointi PEKKA KEMPPI

Monipuolista traktoriurakointia

Olen Pekka Kemppi, maanviljelijä ja traktoriurakoitsija Sysmästä, Virtaan kylältä. Viljelen kotitilani, Kotirinteen pelloilla viljaa, minkä lisäksi teen  monipuolista traktoriurakointia.

Traktoriurakointi painottuu tienhoitotöihin ja keväällä suorakylvöurakointiin,
tehdään myös mahdollisuuksien mukaan syksyllä.

Lumenaurausta tehdään asianmukaisella kalustolla yksityistiekunnille, omakotiasujille,
mökkiläisille ja muille kiinteistöille. Aurausta tehdään kahdella traktorilla, joista toinen on varusteltu tien aurauskalustolla ja toinen pihanauraukseen soveltuvalla auralla.

Tienauraus tapahtuu pääasiassa alueauralla, mutta myös lumilinkoa tai takalevyä käytetään.
Pihojen auraamisessa traktori on varustettu nivelauralla ja etukuormaajalla,
jolloin lunta pystytään kasaamaan hyvin.

Traktoriurakointi Pekka Kemppi

Kotirannantie 33, 19700 SYSMÄ

Puh. 040 588 7290

pekka.kemppi@phnet.fi